Liedsuggesties: 26e Zondag door het jaar

25 sep 2022

Intrede:
Gezegend Gij, Heer, de God, m.n. str. 3.4.5.14.15 (Bijbelse Kantieken 55) [vgl. MR/GR: 26ste zond dhj]
Wij hebben gezondigd, o God (U komt de lof toe Ps. 119 I h) [vgl. MR/GR: 26ste zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 146: De Heer zal ik loven (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Uw woorden, Heer (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 133; ofwel Wisselende Gezangen 508*) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Aan de stromen van Babylon (Laus Deo Ps. 137; Gezangen voor Liturgie Ps. 137) [vgl. GR: 26ste zond dhj]
 
Communie:
Ben ik in kommer, dit troost mij (Het Boek der Psalmen Ps. 119–7 (Zajin)) [vgl. MR/GR: 26ste zond dhj]
Gedenk aan ’t woord (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 19.20.21) [vgl. MR/GR: 26ste zond dhj]
Wat liefde is, hebben wij geleerd van Christus (Abdijboek. Antifonale 2, Kt 62) [vgl. MR: 26ste zond dhj]
 
Overige gezangen:
God is waar liefde en vriendschap zijn (Hij Leeft! 3.05)
Voer in uw leven Gods gevecht (Oud-Katholiek Gezangboek 812)
Weest niet verbaasd, m.n. str. 4-6 (Laus Deo 1200; Gezangen voor Liturgie 545)