Liedsuggesties: 26e Zondag door het jaar

29 sep 2024

Intrede:

Gezegend Gij, Heer, de God, m.n. str. 3.4.5.14.15 (Bijbelse Kantieken 55) [vgl. MR/GR: 26ste zond dhj]
Wij hebben gezondigd, o God (U komt de lof toe Ps. 119 I h) [vgl. MR/GR: 26ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 19: Rechtmatig zijn al zijn bevelen (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Ik ben de weg (Laus Deo 456; Gezangen voor Liturgie 249) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Aan de stromen van Babylon (Laus Deo Ps. 137; Gezangen voor Liturgie Ps. 137) [vgl. GR: 26ste zond dhj]

Communie:

Ben ik in kommer, dit troost mij (Het Boek der Psalmen Ps. 119–7 (Zajin)) [vgl. MR/GR: 26ste zond dhj]
Gedenk aan ’t woord (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 19.20.21) [vgl. MR/GR: 26ste zond dhj]
Wat liefde is, hebben wij geleerd van Christus (Abdijboek. Antifonale 2, Kt 62) [vgl. MR: 26ste zond dhj]

Overige gezangen:

God is waar liefde en vriendschap zijn (Hij Leeft! 3.05)
Weest niet verbaasd, m.n. str. 4-6 (Laus Deo 1200; Gezangen voor Liturgie 545)