Liedsuggesties: 26e Zondag door het Jaar - A

1 okt 2023

Intrede:

Gezegend Gij, Heer, de God, m.n. str. 3.4.5.14.15 (Bijbelse Kantieken 55) [vgl. MR/GR: 26ste zond dhj]
Wij hebben gezondigd, o God (U komt de lof toe Ps. 119 I h) [vgl. MR/GR: 26ste zond dhj]
Bij het noemen van Jezus’ naam (Woord en Toon, zond. II, 1ste avondgebed) [vgl. GR: 25ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 25: Gedenk uw barmhartigheid, Heer (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Mijn schapen luisteren naar mijn stem (Overzicht van de Gezangen 2 (2013-2014) 128) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Aan de stromen van Babylon (Laus Deo Ps. 137; Gezangen voor Liturgie Ps. 137) [vgl. GR: 26ste zond dhj]

Communie:

Ben ik in kommer, dit troost mij (Het Boek der Psalmen Ps. 119–7 (Zajin)) [vgl. MR/GR: 26ste zond dhj]
Gedenk aan ’t woord (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 19.20.21) [vgl. MR/GR: 26ste zond dhj]
Wat liefde is, hebben wij geleerd van Christus (Abdijboek. Antifonale 2, Kt 62) [vgl. MR: 26ste zond dhj]

Overige gezangen:

Christus is God (Zing een Nieuw Lied 373)
God is waar liefde en vriendschap zijn (Hij Leeft! 3.05)
Weest niet verbaasd, m.n. str. 4-6 (Laus Deo 1200; Gezangen voor Liturgie 545)