Liedsuggesties: 27e Zondag door het jaar

2 okt 2022

Intrede:
Aan uw macht, o Heer, is alles onderworpen (Nederlands Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: 27ste zond dhj]
Heer, aan uw wil kan niets weerstaan (U komt de lof toe Ps. 119 V E) [vgl. MR/GR: 27ste zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 95: Luistert heden (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Uw woord is waarheid (Graduale Nederlands, t.p.; ofwel Muziekbladen van ‘Continuo’ 231) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Bewaar het licht in mijn ogen (Abdijboek Psalmen Ps. 13)
Doe mijn ogen weer stralen, o God (U komt de lof toe Ps. 13)
Zingt een nieuw lied, alle landen (Laus Deo 580; Gezangen voor Liturgie 561)
 
Communie:
Mijn erfdeel is de Heer… Goed is de Heer (Abdijboek. Antifonale 2, GW 52) [vgl. MR: 27ste zond dhj]
Vol verlangen wacht ik op uw woord (Abdijboek Psalmen Ps. 119–11 (Kaf)) [vgl. GR: 27ste zond dhj]
Uw woord is een en al gerechtigheid (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 31.32.33) [vgl. GR: 27ste zond dhj]
Geeft niet, geeft niet (Het ene brood) (Muziekbladen van ‘Continuo’ 113 (jrg. 5, 3)) [vgl. MR: 27ste zond dhj]
 
Overige gezangen:
Gij zelf zijt, Heer, het levend Brood (Laus Deo 978)
Weet gij waarmee het Koninkrijk (Laus Deo 1201)