Liedsuggesties: 27e Zondag door het jaar

6 okt 2024

Intrede:

Aan uw macht, o Heer, is alles onderworpen (Nederlands Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: 27ste zond dhj]
Heer, aan uw wil kan niets weerstaan (U komt de lof toe Ps. 119 V E) [vgl. MR/GR: 27ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 128: U zegene de Heer uit Sion (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 113) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Ik heb u vrienden genoemd (Muziekbladen van ‘Continuo’ 319; ofwel Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Zingt voor God (U komt de lof toe Ps. 9 G)
Mijn hart en ziel, m.n. str. 4 en 5 (Eucharistie Jaarbundel 854)

Communie:

Mijn erfdeel is de Heer… Goed is de Heer (Abdijboek. Antifonale 2, GW 52) [vgl. MR: 27ste zond dhj]
Vol verlangen wacht ik op uw woord (Abdijboek Psalmen Ps. 119–11 (Kaf)) [vgl. GR: 27ste zond dhj]
Uw woord is een en al gerechtigheid (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 31.32.33) [vgl. GR: 27ste zond dhj]
Geeft niet, geeft niet (Het ene brood) (Muziekbladen van ‘Continuo’ 113 (jrg. 5, 3)) [vgl. MR: 27ste zond dhj]

Overige gezangen:

Gij zelf zijt, Heer, het levend Brood (Laus Deo 978)
Iedere nacht verlang ik (Taizé, Liederen en Gebeden 54)
Laat de kinderen tot Mij komen (voor vieringen met kinderen) (Laus Deo 1134)
Looft Hem die deze wereld schiep (Hymnarium Gezongen Tijd 43; Klein Dienstboek 248)
Zingt voor de Heer van liefde en trouw (Laus Deo 1216; Gezangen voor Liturgie 565)