Liedsuggesties: 27e Zondag door het Jaar - A

8 okt 2023

Intrede:

Aan uw macht, o Heer, is alles onderworpen (Nederlands Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: 27ste zond dhj]
Heer, aan uw wil kan niets weerstaan (U komt de lof toe Ps. 119 V E) [vgl. MR/GR: 27ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 80: De wijngaard van de Heer (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Ik heb u uitgekozen (Graduale Nederlands, t.p) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Zingt voor God (U komt de lof toe Ps. 9 G)
ijn hart en ziel, m.n. str. 4 en 5 (Eucharistie Jaarbundel 854)

Communie:

Mijn erfdeel is de Heer… Goed is de Heer (Abdijboek. Antifonale 2, GW 52) [vgl. MR: 27ste zond dhj]
Vol verlangen wacht ik op uw woord (Abdijboek Psalmen Ps. 119–11 (Kaf)) [vgl. GR: 27ste zond dhj]
Uw woord is een en al gerechtigheid (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 31.32.33) [vgl. GR: 27ste zond dhj]
Geeft niet, geeft niet (Het ene brood) (Muziekbladen van ‘Continuo’ 113 (jrg. 5, 3)) [vgl. MR: 27ste zond dhj]

Overige gezangen:

Gij zelf zijt, Heer, het levend Brood (Laus Deo 978)
Iedere nacht verlang ik (Taizé, Liederen en Gebeden 54)