Liedsuggesties: 28e Zondag door het jaar

9 okt 2022

Intrede:
Als Gij zonden blijft gedenken, Heer (Graduale Nederlands 208) [vgl. MR/GR: 28ste zond dhj]
Uit angst en nood stijgt mijn gebed (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 130a) [vgl. MR/GR: 28ste zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 98: De Heer openbaarde (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Geprezen zijt Gij, Vader (Graduale Nederlands, t.p; ofwel: Gezangen voor Liturgie 244; Wisselende Gezangen 501*) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Juicht voor de Heer, aarde alom (Laus Deo Ps. 100 I; Gezangen voor Liturgie Ps. 100 I)
Treedt aan! Zegent (Laus Deo Ps. 100 I; Gezangen voor Liturgie Ps. 100 II; Psalmen in Nederlands Proza Ps. 100 II)
 
Communie:
Rijken zijn arm (Graduale Nederlands 211) [vgl. MR: 28ste zond dhj]
Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 7.8.9) [vgl. GR: 28ste zond dhj]
 
Overige gezangen:
Jezus, wand’lend langs de wegen (Laus Deo 1126)