Liedsuggesties: 28e Zondag door het jaar

13 okt 2024

Intrede:

Als Gij zonden blijft gedenken, Heer (Graduale Nederlands 208) [vgl. MR/GR: 28ste zond dhj]
Uit angst en nood stijgt mijn gebed (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 130a) [vgl. MR/GR: 28ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 90: Verleen ons uw rijkste zegen (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Mijn schapen luisteren naar mijn stem (Overzicht van de Gezangen 2 (2013-2014) 128) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Juicht voor de Heer, aarde alom (Laus Deo Ps. 100 I; Gezangen voor Liturgie Ps. 100 I)
Treedt aan! Zegent (Laus Deo Ps. 100 I; Gezangen voor Liturgie Ps. 100 II; Psalmen in Nederlands Proza Ps. 100 II)

Communie:

Rijken zijn arm (Graduale Nederlands 211) [vgl. MR: 28ste zond dhj]
Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 7.8.9) [vgl. GR: 28ste zond dhj]

Overige gezangen:

Alleen wie het gegeven is, m.n. str. 2 (Laus Deo 1012, Gezangen voor Liturgie 404)
Jezus die langs het water liep, str. 2 (Laus Deo 1124)
Kom en volg Mij op de weg (Klein Dienstboek 261)