Liedsuggesties: 28e Zondag door het Jaar - A

15 okt 2023

Intrede:

Als Gij zonden blijft gedenken, Heer (Graduale Nederlands 208) [vgl. MR/GR: 28ste zond dhj]
Uit angst en nood stijgt mijn gebed (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 130a) [vgl. MR/GR: 28ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 23: Het huis van de Heer (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus (Muziekbladen van ‘Continuo’ 361; ofwel: Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Juicht voor de Heer, aarde alom (Laus Deo Ps. 100 I; Gezangen voor Liturgie Ps. 100 I)
Treedt aan! Zegent (Laus Deo Ps. 100 I; Gezangen voor Liturgie Ps. 100 II; Psalmen in Nederlands Proza Ps. 100 II)

Communie:

Rijken zijn arm (Graduale Nederlands 211) [vgl. MR: 28ste zond dhj]
Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 7.8.9) [vgl. GR: 28ste zond dhj]

Overige gezangen:

De Heer richt op zijn berg (Van de messiaanse maaltijd) (Laus Deo 971; Gezangen voor Liturgie 587)