Liedsuggesties: 29e Zondag door het jaar

16 okt 2022

Intrede:
Ik roep U: Gij, God, weet het antwoord (Abdijboek Psalmen Ps. 17) [vgl. MR/GR: 29ste zond dhj]
Behoed mij, Heer, als het licht van uw ogen (Bijbelse Kantieken 90) [vgl. MR/GR: 29ste zond dhj]
Hoor, Heer, Gij God, m.n. str. 2 en 3 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 17) [vgl. MR/GR: 29ste zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 121: Mijn hulp zal komen (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus (Muziekbladen van ‘Continuo’ 361; ofwel: Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Diepe vreugd vind ik in uw geboden (Het Boek der Psalmen Ps. 119, waw (6)) [vgl. GR: 29ste zond dhj]
Laat mij houden van uw wet (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 15 en 11) [vgl. GR: 29ste zond dhj]
Stort over mij uw goedertierenheid (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 16.17.18) [vgl. GR: 29ste zond dhj]
 
Communie:
Gods oog…dat Hij hen bewaart (Abdijboek. Antifonale 2, OT 115) [vgl. MR: 29ste zond dhj]
Heer, onze God, hoe vol macht (Wisselende Gezangen 290*) [vgl. GR: 29ste zond dhj]
Heer, onze Heer, hoe machtig (Gezangen voor Liturgie Os. 8 II) [vgl. GR: 29ste zond dhj]
O Heer, onze Heer, hoe heerlijk (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 8) [vgl. GR: 29ste zond dhj]
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 8) [vgl. GR: 29ste zond dhj]
Ook de Mensenzoon (Abdijboek. Antifonale 2, NT 169) [vgl. MR: 29ste zond dhj]
 
Overige gezangen:
Jezus, U bent het licht (Taizé. Liederen, Gebeden 60)
O Heer, mijn God (Zing een nieuw lied 113)