Liedsuggesties: 2e Zondag door het jaar

16 jan 2022

Intrede:
U zal alles op aarde aanbidden (Het Boek der Psalmen Ps. 66) [vgl. MR/GR: 2de zond dhj]
U zal alles op aarde aanbidden (Wisselende Gezangen 28) [vgl. MR/GR: 2de zond dhj]
Juicht, heel de aarde, God ter eer (Eucharistie Jaarbundel 871) [vgl. MR/GR: 2de zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 96: Meldt aan de volken (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Maak ons hart ontvankelijk (Gezangen voor Liturgie 260) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Steekt Gods loftrompet (Laus Deo Ps. 66; Gezangen voor Liturgie Ps. 66) [vgl. GR: 2de zond dhj]
 
Communie:
Gij nodigt mij aan uw tafel (Graduale Nederlands 117) [vgl. MR: 2de zond dhj]
God is liefde (Abdijboek. Antifonale 2, Kt 74) [vgl. MR: 2de zond dhj]
Onze vreugde (Graduale Nederlands 218) [vgl. GR: 2de zond dhj]
Zo maakte Jezus te Kana (Abdijboek. Antifonale 2, NT 178) [vgl. GR: 2de zond dhj]
 
Overige gezangen:
God is waar liefd’ en vriendschap zijn (Hij Leeft! 3.05)
Heel de aarde jubelt en juicht (Laus Deo 548; Gezangen voor Liturgie 67 I)
Jezus is met de mensen bezig (Laus Deo 1123)
Weest niet verbaasd, m.n. str. 4-6 (Laus Deo 1200; Gezangen voor Liturgie 545)