Liedsuggesties: 2e Zondag door het jaar

14 jan 2024

Intrede:
U zal alles op aarde aanbidden (Het Boek der Psalmen Ps. 66) [vgl. MR/GR: 2de zond dhj]
U zal alles op aarde aanbidden (Wisselende Gezangen 28) [vgl. MR/GR: 2de zond dhj]
Juicht, heel de aarde, God ter eer (Eucharistie Jaarbundel 871) [vgl. MR/GR: 2de zond dhj]

Antwoordpsalm:
Ps. 40: Zie, ik kom, Heer (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:
Spreek, Heer (Muziekbladen van ‘Continuo’ 327; ofwel Overzicht van de Gezangen 1 (2014-2015) 82) [vgl. Lect B] 

Bereiding van de gaven:
Steekt Gods loftrompet (Laus Deo Ps. 66; Gezangen voor Liturgie Ps. 66) [vgl. GR: 2de zond dhj]

Communie: 
Gij nodigt mij aan uw tafel (Graduale Nederlands 117) [vgl. MR: 2de zond dhj]
God is liefde (Abdijboek. Antifonale 2, Kt 74) [vgl. MR: 2de zond dhj]
Onze vreugde (Graduale Nederlands 218) [vgl. GR: 2de zond dhj]
Andreas bracht zijn broer Petrus tot Jezus (Abdijboek. Antifonale 2, NT 123) [vgl. GR: 2de zond dhj]

Overige gezangen:
God is waar liefd’ en vriendschap zijn (Hij Leeft! 3.05)
Heel de aarde jubelt en juicht (Laus Deo 548; Gezangen voor Liturgie 67 I)
Weest niet verbaasd, m.n. str. 4-6 (Laus Deo 1200; Gezangen voor Liturgie 545