Liedsuggesties: 2e Zondag door het Jaar - A

15 jan 2023

Intrede:

U zal alles op aarde aanbidden (Het Boek der Psalmen Ps. 66) [vgl. MR/GR: 2de zond dhj]
U zal alles op aarde aanbidden (Wisselende Gezangen 28) [vgl. MR/GR: 2de zond dhj]
Juicht, heel de aarde, God ter eer (Eucharistie Jaarbundel 871) [vgl. MR/GR: 2de zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 40: Zie, ik kom, Heer (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Geprezen zijt Gij, Vader (Graduale Nederlands, t.p; ofwel: Gezangen voor Liturgie 244; Wisselende Gezangen 501*) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Steekt Gods loftrompet (Laus Deo Ps. 66; Gezangen voor Liturgie Ps. 66) [vgl. GR: 2de zond dhj]

Communie:

Gij nodigt mij aan uw tafel (Graduale Nederlands 117) [vgl. MR: 2de zond dhj]
God is liefde (Abdijboek. Antifonale 2, Kt 74) [vgl. MR: 2de zond dhj]
Onze vreugde (Graduale Nederlands 218) [vgl. GR: 2de zond dhj]

Overige gezangen:

God is waar liefd’ en vriendschap zijn (Hij Leeft! 3.05)
Heel de aarde jubelt en juicht (Laus Deo 548; Gezangen voor Liturgie 67 I)
Heer, uw licht en uw liefde (Lord, the light) (Breng mij over grenzen 27; Laus Deo 1102)
Weest niet verbaasd, m.n. str. 4-6 (Laus Deo 1200; Gezangen voor Liturgie 545)