Liedsuggesties: 2e Zondag van de Advent

5 dec 2021

Intrede:
Volk van Sion (Abdijboek. Antifonale 2, Adv 70) [vgl. MR/GR: Adv. zond. II]
Zie, volk van God (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 67) [vgl. MR/GR: Adv. zond. II]
Volk van Sion (Psalmen voor volkszang I, Advent en kersttijd, 6) [vgl. MR/GR: Adv. zond. II]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 126: Geweldig was het wat de Heer ons deed (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Bereidt de weg van de Heer (Gezangen voor Liturgie 242; Wisselende Gezangen 523) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Zijt Gij niet (Het Boek der Psalmen Ps. 85) [vgl. GR: Adv. zond. II]
Doe ons, Heer (Laus Deo Ps. 85; Gezangen voor Liturgie Ps. 85) v
Heer, Gij zijt uw land genadig (Klein Dienstboek Ps. 85) [vgl. GR: Adv. zond. II]
 
Communie:
Jeruzalem, ga staan op de hoogte (Abdijboek. Antifonale 2, Adv 10) [vgl. MR/GR: Adv. zond. II]
Zie naar het oosten (Wisselende Gezangen 632) [vgl. MR/GR: Adv. zond. II]
 
Overige gezangen:
De naam des Heren (Liedboek van de Kerken 123)
De wortel bloeit, de stam loopt uit (Zingend Geloven 1 en 2, 96)
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen (Laus Deo Ps. 85; Gezangen voor Liturgie Ps. 85)
Hij die de hoge bomen (Zingend Geloven 4, 69)
O allerbeste Jan Baptist (Laus Deo 690)
O Heiland, open wijd de poort (Laus Deo 691; Gezangen voor Liturgie 510)
Ons hart verheft zich tot U, Heer (Laus Deo 695; Gezangen voor Liturgie 514)