Liedsuggesties: 2e Zondag van de Advent

10 dec 2023

Intrede: 
Volk van Sion (Abdijboek. Antifonale 2, Adv 70) [vgl. MR/GR: Adv. zond. II]
Zie, volk van God (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 67) [vgl. MR/GR: Adv. zond. II]
Volk van Sion (Psalmen voor volkszang I, Advent en kersttijd, 6) [vgl. MR/GR: Adv. zond. II]

Antwoordpsalm:
Ps. 85: Laat ons uw barmhartigheid zien (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:
Bereidt de weg van de Heer (Gezangen voor Liturgie 242; Wisselende Gezangen 523) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven: 
Zijt Gij niet (Het Boek der Psalmen Ps. 85) [vgl. GR: Adv. zond. II]
Doe ons, Heer (Laus Deo Ps. 85; Gezangen voor Liturgie Ps. 85) v
Heer, Gij zijt uw land genadig (Klein Dienstboek Ps. 85) [vgl. GR: Adv. zond. II]

Communie: 
Jeruzalem, ga staan op de hoogte (Abdijboek. Antifonale 2, Adv 10) [vgl. MR/GR: Adv. zond. II]
Zie naar het oosten (Wisselende Gezangen 632) [vgl. MR/GR: Adv. zond. II]

Overige gezangen: 
De naam des Heren (Liedboek van de Kerken 123)
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen (Laus Deo Ps. 85; Gezangen voor Liturgie Ps. 85)
O allerbeste Jan Baptist (Laus Deo 690)
O Heiland, open wijd de poort (Laus Deo 691; Gezangen voor Liturgie 510)
Ons hart verheft zich tot U, Heer (Laus Deo 695; Gezangen voor Liturgie 514)
Verwacht de komst des Heren (Laus Deo 700