Liedsuggesties: 2e Zondag van de Veertigdagentijd - Jaar A

5 Mar 2023

Intrede:

Wees mijn helper (U komt de lof toe Ps. 27a) [vgl. MR/GR: 2de zond. Vt]
Bewaar, Heer, uw erbarmen (Abdijboek Beurtzangen Ps. 25f) [vgl. MR/GR: 2de zond. Vt]
Heer, gedenk hoe barmhartig Gij zijt (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 25) [vgl. MR/GR: 2de zond. Vt]

Antwoordpsalm:

Ps. 33: Geef ons, Heer, uw barmhartigheid (EFBE-Music, t.p.) [vgl. Lect A]

Vers voor het Evangelie:

Eer zij U, Christus (Klein Graduale, t.p., vers uit Lect A (Vanuit een) op toon IVe) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Diepe vreugd vind ik in uw geboden (Het Boek der Psalmen Ps. 119, waw (6)) [vgl. GR: 2de zond. Vt]
Laat mij houden van uw wet (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 15 en 11) [vgl. GR: 2de zond. Vt]
Stort over mij uw goedertierenheid (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 16.17.18) [vgl. GR: 2de zond. Vt]

Communie:

Er klonk een stem uit de wolk (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 16) [vgl. MR: 2de zond. Vt]
Vertelt aan niemand (Abdijboek. Antifonale 2, Pt 40) [vgl. GR: 2de zond. Vt]

Overige gezangen:

Bekleedt u met de nieuwe mens (Laus Deo 1022; Gezangen voor Liturgie 580)
De Zoon die voor de eeuwen, m.n. str. 3 (Laus Deo 804)
Gij zijt in glans verschenen (Laus Deo 813; Gezangen voor Liturgie 450)
Jezus op de berg verheven (Laus Deo 820)