Liedsuggesties: 2e Zondag van Pasen - Jaar A

16 apr 2023

Intrede:

Halleluja! Verlang als pasgeboren kinderen (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 640a) [vgl. MR/GR: 2de zond Pasen]

Weest – alleluja! – als pasgeboren (U komt de lof toe Ps. 81 f) [vgl. MR/GR: 2de zond Pasen]

 

Antwoordpsalm:

Ps. 118: Brengt dank aan de Heer (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect A]

 

Sequentie (evt):

Laat ons ’t Lam van Pasen loven (Varia Liturgica 32) [vgl. GR: 2de zond Pasen]

Christen, offer nu je loflied (Victimae paschali) (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 615) [vgl. GR: 2de zond Pasen]

 

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Omdat ge Mij gezien hebt (Wisselende Gezangen 509) [vgl. Lect A]

 

Bereiding van de gaven:

Gij zoekt Jezus, de gekruisigde (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 11) [vgl. GR: 2de zond Pasen]

 

Communie:

Kom hier met uw vinger (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 36) [vgl. MR/GR: 2de zond Pasen]

Kom, steek uw hand naar Mij uit (U komt de lof toe Ps. 81 J)     [vgl. MR/GR: 2de zond Pasen]

 

Wegzending:

Gaat in vrede heen, alleluia (Laus Deo 332; Gezangen voor Liturgie 343) [vgl. MR/GR: 2de zond Pasen]

 

Overige gezangen:

Christus is verrezen, m.n. str. 3 en 4 (Laus Deo 874)

Christus is waarlijk verrezen (Taizé. Liederen, Gebeden 106)

Daar nu het feest van Pasen is (Laus Deo 876)

Kondig het aan: de Heer is verrezen (Zingt Jubilate 406)

Lof zij God in de hoogste troon (Laus Deo 907)