Liedsuggesties: 2e Zondag van Pasen - Jaar B

7 apr 2024

Intrede:

Halleluja! Verlang als pasgeboren kinderen (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 640a) [vgl. MR/GR: 2de zond Pasen]
Weest – alleluja! – als pasgeboren (U komt de lof toe Ps. 81 f) [vgl. MR/GR: 2de zond Pasen]

Antwoordpsalm:

Ps. 118: Brengt dank aan de Heer (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect B]

Sequentie (evt):

Laat ons ’t Lam van Pasen loven (Varia Liturgica 32) [vgl. GR: 2de zond Pasen]
Christen, offer nu je loflied (Victimae paschali) (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 615) [vgl. GR: 2de zond Pasen]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Omdat ge Mij gezien hebt (Wisselende Gezangen 509) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Gij zoekt Jezus, de gekruisigde (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 11) [vgl. GR: 2de zond Pasen]

Communie:

Kom hier met uw vinger (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 36) [vgl. MR/GR: 2de zond Pasen]
Kom, steek uw hand naar Mij uit (U komt de lof toe Ps. 81 J)     [vgl. MR/GR: 2de zond Pasen]

Wegzending:

Gaat in vrede heen, alleluia (Laus Deo 332; Gezangen voor Liturgie 343) [vgl. MR/GR: 2de zond Pasen]

Overige gezangen:

Christus is verrezen, m.n. str. 3 en 4 (Laus Deo 874)
Christus is waarlijk verrezen (Taizé. Liederen, Gebeden 106)
Daar nu het feest van Pasen is (Laus Deo 876)
Kondig het aan: de Heer is verrezen (Zingt Jubilate 406)
Lof zij God in de hoogste troon (Laus Deo 907)