Liedsuggesties: 30e Zondag door het jaar

23 okt 2022

Intrede:
Weet uw roem…, gij die de Heer zoekt (Het Boek der Psalmen Ps. 105) [vgl. MR/GR: 30ste zond dhj]
Gij die de Heer zoekt (Wisselende Gezangen 48) [vgl. MR/GR: 30ste zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 34: Die roepen in nood (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Maak ons hart ontvankelijk (Gezangen voor Liturgie 260) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Uw dienaar ben ik, geef mij inzicht (Abdijboek Psalmen Ps. 119–16 (Ain)) [vgl. GR: 30ste zond dhj]
Neem mijn geloften aan, o Heer (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 41.42.47) [vgl. GR: 30ste zond dhj]
 
Communie:
Onze vreugde (Graduale Nederlands 218) [vgl. MR/GR: 30ste zond dhj]
Christus heeft ons bemind (Graduale Nederlands 218) [vgl. MR: 30ste zond dhj]
 
Overige gezangen:
De laatsten worden de eersten (Laus Deo 1044)
Voer in uw leven Gods gevecht (Oud-Katholiek Gezangboek 812)