Liedsuggesties: 30e Zondag door het jaar

27 okt 2024

Intrede:

Weet uw roem…, gij die de Heer zoekt (Het Boek der Psalmen Ps. 105) [vgl. MR/GR: 30ste zond dhj]
Gij die de Heer zoekt (Wisselende Gezangen 48) [vgl. MR/GR: 30ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 126: Geweldig was het wat de Heer ons deed (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 118) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Als iemand Mij liefheeft (Graduale Nederlands 94; ofwel: Laus Deo 455; Gezangen voor Liturgie 241) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Uw dienaar ben ik, geef mij inzicht (Abdijboek Psalmen Ps. 119–16 (Ain)) [vgl. GR: 30ste zond dhj]
Neem mijn geloften aan, o Heer (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 41.42.47) [vgl. GR: 30ste zond dhj]

Communie:

Onze vreugde (Graduale Nederlands 218) [vgl. MR/GR: 30ste zond dhj]
Christus heeft ons bemind (Graduale Nederlands 218) [vgl. MR: 30ste zond dhj]

Overige gezangen:

Jezus, U bent het licht (Taizé. Liederen, Gebeden 60)
Komt tot Mij, m.n. str. 3 (Hij Leeft! 3.14)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 4 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)