Liedsuggesties: 31e Zondag door het jaar

30 okt 2022

Intrede:
Heer, laat mij niet alleen (Het Boek der Psalmen Ps. 38) [vgl. MR/GR: 31ste zond dhj]
Help mij op, Heer (U komt de lof toe Ps. 38 G) [vgl. MR/GR: 31ste zond dhj]
Heer, Gij rekent de mensen (Abdijboek. Antifonale 2, OT 249) [vgl. GR: 31ste zond dhj]
Gij houdt van uw schepping, o God (U komt de lof toe 57h) [vgl. GR: 31ste zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 145: Uw naam wil ik verheerlijken (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Weest te allen tijde waakzaam (Halleluiaverzen. Zon- en feestdagen (Supplement) Suppl. 4; Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, vergeet (Woord en Toon, woe IV Lez.) [vgl. GR: 31ste zond dhj]
 
Communie:
Gij leert mij wat de weg is ten leven (Het Boek der Psalmen Ps. 16) [vgl. MR/GR: 31ste zond dhj]
Behoed mij, o God (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk Ps. 16B) [vgl. MR/GR: 31ste zond dhj]
Dit zegt de Heer: zoals Ik door de Vader (Graduale Nederlands 223) [vgl. MR: 31ste zond dhj]
 
Overige gezangen:
Prijs de Heer, mijn ziel (Bless the Lord, my soul) (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 103e)
Jezus die langs het water liep, str. 2 (Laus Deo 1124)
Loof de Koning, heel mijn wezen (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 103c)
Open je hand, m.n. str. 5 (Hij Leeft! 3.20)