Liedsuggesties: 31e Zondag door het jaar

3 nov 2024

Intrede:

Heer, laat mij niet alleen (Het Boek der Psalmen Ps. 38) [vgl. MR/GR: 31ste zond dhj]
Help mij op, Heer (U komt de lof toe Ps. 38 G) [vgl. MR/GR: 31ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 18: Heer, U heb ik lief (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Ik ben de weg (Laus Deo 456; Gezangen voor Liturgie 249) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, vergeet (Woord en Toon, woe IV Lez.) [vgl. GR: 31ste zond dhj]

Communie:

Gij leert mij wat de weg is ten leven (Het Boek der Psalmen Ps. 16) [vgl. MR/GR: 31ste zond dhj]
Behoed mij, o God (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk Ps. 16B) [vgl. MR/GR: 31ste zond dhj]
Dit zegt de Heer: zoals Ik door de Vader (Graduale Nederlands 223) [vgl. MR: 31ste zond dhj]

Overige gezangen:

De Heer uw God zult gij beminnen (Laus Deo 806)
Prijs de Heer, mijn ziel (Bless the Lord, my soul) (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 103e)
Loof de Koning, heel mijn wezen (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 103c)
Open je hand, m.n. str. 5 (Hij Leeft! 3.20)