Liedsuggesties: 32e Zondag door het jaar

6 nov 2022

Intrede:
Laat mijn bede doordringen (Woord en Toon, dins. IV middaggeb.) [vgl. MR/GR: 32ste zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 17: Uw aanblik, Heer (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Wees getrouw tot de dood (Muziekbladen van ‘Continuo’ 621; ofwel: Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Geleid mijn schreden, Heer (Woord en Toon, maand. IV middaggeb.) [vgl. GR: 32ste zond dhj]
Hoe wonderbaar is uw getuigenis (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 49.50.51) [vgl. GR: 32ste zond dhj]
 
Communie:
De Heer is mijn herder, mij (Laus Deo Ps. 23 II; Gezangen voor Liturgie Ps. 23 I) [vgl. MR/GR: 32ste zond dhj]
Want mijn herder is de Heer (Laus Deo Ps. 23 III; Gezangen voor Liturgie Ps. 23 III) [vgl. MR/GR: 32ste zond dhj]
Mijn herder is de Heer, nooit (Bavoliedboek 341) [vgl. MR/GR: 32ste zond dhj]
God is de Herder (Laus Deo Ps. 23 IV) [vgl. MR/GR: 32ste zond dhj]
De Heer is mijn herder (Hij Leeft! 3.03) [vgl. MR/GR: 32ste zond dhj]
Aan het breken van het brood (Graduale Nederlands 83) [vgl. MR: 32ste zond dhj]
 
Overige gezangen:
Alleen wie het gegeven is (Laus Deo 1012; Gezangen voor Liturgie 404)
De laatsten worden de eersten (Laus Deo 1044)
De Heer is onze reisgenoot (Laus Deo 886)