Liedsuggesties: 32e Zondag door het jaar

10 nov 2024

Intrede:

Laat mijn bede doordringen (Woord en Toon, dins. IV middaggeb.) [vgl. MR/GR: 32ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 146: De Heer zal ik loven (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Wees getrouw tot de dood (Muziekbladen van ‘Continuo’ 621; ofwel: Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Geleid mijn schreden, Heer (Woord en Toon, maand. IV middaggeb.) [vgl. GR: 32ste zond dhj]
Hoe wonderbaar is uw getuigenis (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 49.50.51) [vgl. GR: 32ste zond dhj]

Communie:

De Heer is mijn herder, mij (Laus Deo Ps. 23 II; Gezangen voor Liturgie Ps. 23 I) [vgl. MR/GR: 32ste zond dhj]
Want mijn herder is de Heer (Laus Deo Ps. 23 III; Gezangen voor Liturgie Ps. 23 III) [vgl. MR/GR: 32ste zond dhj]
Mijn herder is de Heer, nooit (Bavoliedboek 341) [vgl. MR/GR: 32ste zond dhj]
God is de Herder (Laus Deo Ps. 23 IV) [vgl. MR/GR: 32ste zond dhj]
De Heer is mijn herder (Hij Leeft! 3.03) [vgl. MR/GR: 32ste zond dhj]
Aan het breken van het brood (Graduale Nederlands 83) [vgl. MR: 32ste zond dhj]

Overige gezangen:

De Heer is onze reisgenoot (Laus Deo 886)
O Vader die uw woning sticht, m.n. str. 2 (Laus Deo 958)
Uit angst en nood stijgt mijn gebed (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 130a)