Liedsuggesties: 33e Zondag door het jaar

13 nov 2022

Intrede:
Zo spreekt de Heer: Ik ken de plannen (Graduale Nederlands 227) [vgl. MR/GR: 33ste zond dhj]
Roept Mij aan: Ik verhoor u (U komt de lof toe Ps. 85 D) [vgl. MR/GR: 33ste zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 98: Rechtvaardig bestuurt de Heer (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Weest dus waakzaam (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 137) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Uit afgronden roep ik U, Heer (Het Boek der Psalmen Ps. 130) [vgl. GR: 33ste zond dhj]
Uit angst en nood stijgt mijn gebed (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 130a) [vgl. GR: 33ste zond dhj]
 
Communie:
Mijn geluk dat is Gods nabijheid (Het Boek der Psalmen Ps. 73) [vgl. MR: 33ste zond dhj]
Wat ge God ook zult vragen (U komt de lof toe Ps. 85 D) [vgl. MR/GR: 33ste zond dhj]
 
Overige gezangen:
Als tussen licht en donker (Laus Deo 1017; Gezangen voor Liturgie 578)
De tekens zullen spreken (Laus Deo 1045)
Eens als de bazuinen klinken (Laus Deo 1066; Gezangen voor Liturgie 434)
Zoekt eerst het Koninkrijk van God (Laus Deo 1217)