Liedsuggesties: 33e Zondag door het jaar

17 nov 2024

Intrede:

Zo spreekt de Heer: Ik ken de plannen (Graduale Nederlands 227) [vgl. MR/GR: 33ste zond dhj]
Roept Mij aan: Ik verhoor u (U komt de lof toe Ps. 85 D) [vgl. MR/GR: 33ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 16: Behoed mij, God (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Weest dus waakzaam (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 137) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Uit afgronden roep ik U, Heer (Het Boek der Psalmen Ps. 130) [vgl. GR: 33ste zond dhj]
Uit diepten van ellende (Psalm 130) (Laus Deo 644) [vgl. GR: 33ste zond dhj]
Uit angst en nood stijgt mijn gebed (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 130a) [vgl. GR: 33ste zond dhj]

Communie:

Mijn geluk dat is Gods nabijheid (Het Boek der Psalmen Ps. 73) [vgl. MR: 33ste zond dhj]
Wat ge God ook zult vragen (U komt de lof toe Ps. 85 D) [vgl. MR/GR: 33ste zond dhj]

Overige gezangen:

De tekens zullen spreken (Laus deo 1045)
God heeft het eerste woord (Laus Deo 1082, Gezangen voor Liturgie 446)
Wij treden biddend in uw licht, m.n. str. 2, 3 (Laus deo 928, Gezangen voor Liturgie 558)