Liedsuggesties: 33e Zondag door het Jaar - A

19 nov 2023

Intrede:

Zo spreekt de Heer: Ik ken de plannen (Graduale Nederlands 227) [vgl. MR/GR: 33ste zond dhj]
Roept Mij aan: Ik verhoor u (U komt de lof toe Ps. 85 D) [vgl. MR/GR: 33ste zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 128: Gelukkig die godvrezend zijt (EFBE-Music, t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Blijft in Mij (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Uit afgronden roep ik U, Heer (Het Boek der Psalmen Ps. 130) [vgl. GR: 33ste zond dhj]
Uit diepten van ellende (Psalm 130) (Laus Deo 644) [vgl. GR: 33ste zond dhj]
Uit angst en nood stijgt mijn gebed (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 130a) [vgl. GR: 33ste zond dhj]

Communie:

Mijn geluk dat is Gods nabijheid (Het Boek der Psalmen Ps. 73) [vgl. MR: 33ste zond dhj]
Wat ge God ook zult vragen (U komt de lof toe Ps. 85 D) [vgl. MR/GR: 33ste zond dhj]
Heer, vijf talenten (Abdijboek. Antifonale 2, NT 120) [vgl. GR: 33ste zond dhj]
Goede en getrouwe knecht (Abdijboek, Korte Beurtzangen 61 / Beurtzangen, naar Psalm 92c)

Overige gezangen:

Het einde aller dingen is nabij (Laus Deo 1111)
Zoekt eerst het Koninkrijk van God (Laus Deo 1217)