Liedsuggesties: 34e Week door het jaar

21 nov 2022

Intrede:
Het is vrede wat de Heer verkondigt (Abdijboek Beurtzangen Ps. 85c) [vgl. MR/GR: 34ste week dhj]
Heer, Gij zijt uw land genadig (Klein Dienstboek Ps. 85) [vgl. MR/GR: 34ste week dhj]
 
Bereiding van de gaven:
Heerlijk is het te loven de Heer (Laus Deo Ps. 92; Gezangen voor Liturgie Ps. 92) [vgl. GR: 34ste week dhj]
 
Communie:
Alle volken, huldigt de Heer (Abdijboek Psalmen Ps. 117c) [vgl. MR: 34ste week dhj]
Looft, alle volken, looft (Laus Deo Ps. 117 II; Gezangen voor Liturgie Ps. 117 II) [vgl. MR: 34ste week dhj]
Zie, Ik ben met u alle dagen (Wisselende Gezangen 621) [vgl. MR: 34ste week dhj]
Jeruzalem, gebouwd als stad (Graduale Nederlands 50) [vgl. GR: 34ste week dhj]
Jerusalem, gebouwd als stad (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 75) [vgl. GR: 34ste week dhj]
 
Overige gezangen:
Als tussen licht en donker (Laus Deo 1017; Gezangen voor Liturgie 578)
De tekens zullen spreken (Laus Deo 1045)
Eens als de bazuinen klinken (Laus Deo 1066; Gezangen voor Liturgie 434)
God heeft het eerste woord (Laus Deo 1082; Gezangen voor Liturgie 446)
Het einde aller dingen is nabij (Laus Deo 1111)
O Christus, Heer der heerlijkheid (Laus Deo 1144)
Weest ook gij bereid (Laus Deo 1197)
Zoekt eerst het Koninkrijk van God (Laus Deo 1217)