Liedsuggesties: 3e Zondag door het jaar

23 jan 2022

Intrede:
Hoe jubelen de dochters van Juda (Abdijboek. Antifonale 2, OT 148) [vgl. GR: 3de zond dhj]
Zingt de Heer een nieuw gezang (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 97) [vgl. MR: 3de zond dhj]
Zingt de Heer een nieuw gezang (Taizé. Liederen, Gebeden 101) [vgl. MR: 3de zond dhj]
Cantate Domino canticum novum (Taizé. Liederen, Gebeden 28) [vgl. MR: 3de zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 19B: Uw woorden, Heer (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
De Heer heeft mij gezonden (Graduale Nederlands, t.p.; ofwel Wisselende Gezangen 531*) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Ik zal niet sterven, maar blijven leven (Antifonale bij het Klein Getijdenboek 190) [vgl. GR: 3de zond dhj]
Laat ieder ’s Heren, m.n. str. 6 (Laus Deo 616; Gezangen voor Liturgie Ps. 118 II) [vgl. GR: 3de zond dhj]
 
Communie:
Nadert tot de Heer (Graduale Nederlands 121) [vgl. MR: 3de zond dhj]
Ik ben het licht der wereld (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 68) [vgl. MR: 3de zond dhj]
Wie Mij volgt, zal het licht des levens bezitten (Abdijboek Beurtzangen Ps. 1) [vgl. MR: 3de zond dhj]
Allen betuigden Hem hun instemming (Abdijboek. Antifonale 2, NT 182) [vgl. GR: 3de zond dhj]
Deze dag is aan de Heer gewijd (Abdijboek. Antifonale 2, OT 260) [vgl. GR: 3de zond dhj, jaar C]
 
Overige gezangen:
Christe, lux mundi (Taizé. Liederen, Gebeden 30)
Jezus Messias zegt: Ik ben het licht (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 842)
Verkondig alle mensen (Bijbels Liedboek 42)
Zingt een nieuw lied, alle landen (Laus Deo 580; Gezangen voor Liturgie 561)
Zozeer heeft God, m.n. str. 2 (Hij Leeft! 3.32)