Liedsuggesties: 3e Zondag door het jaar - A

22 jan 2023

Intrede:

Hoe jubelen de dochters van Juda (Abdijboek. Antifonale 2, OT 148) [vgl. GR: 3de zond dhj]
Zingt de Heer een nieuw gezang (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 97) [vgl. MR: 3de zond dhj]
Zingt de Heer een nieuw gezang (Taizé. Liederen, Gebeden 101) [vgl. MR: 3de zond dhj]
Cantate Domino canticum novum (Taizé. Liederen, Gebeden 28) [vgl. MR: 3de zond dhj]
Bij het meer van Galilea zag Jezus twee broers (Woord en Toon, A,B,C-antifonen, zond. 3(A) morgen) [vgl. GR: 3de zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 27: De Heer is mijn licht en mijn leidsman (Graduale Nederlands resp. Responsoriale, t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Jezus verkondigde de Blijde Boodschap (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Ik zal niet sterven, maar blijven leven (Antifonale bij het Klein Getijdenboek 190) [vgl. GR: 3de zond dhj]
Laat ieder ’s Heren, m.n. str. 6 (Laus Deo 616; Gezangen voor Liturgie Ps. 118 II) [vgl. GR: 3de zond dhj]

Communie:

Ik ben het licht der wereld (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 68) [vgl. MR: 3de zond dhj]
Jezus sprak vissers aan (Abdijboek. Antifonale 2, NT 61) [vgl. GR: 3de zond dhj]
Komt, volgt Mij (Wisselende Gezangen 640)
Nadert tot de Heer (Graduale Nederlands 121) [vgl. MR: 3de zond dhj]
Wie Mij volgt, zal het licht des levens bezitten (Abdijboek Beurtzangen Ps. 1) [vgl. MR: 3de zond dhj]

Overige gezangen:

Christe, lux mundi (Taizé. Liederen, Gebeden 30)
De mensen die gaan in het duister, str. 1-3 (Alles wordt nieuw II, 10)
Het volk dat wandelt in het duister, str. 1-3 en 8-9 (Laus Deo 728; Gezangen voor Liturgie 459)
Jezus die langs het water liep (Laus Deo 1124, Gezangen voor Liturgie 478)
Jezus Messias zegt: Ik ben het licht (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 842)
Verkondig alle mensen (Bijbels Liedboek 42)
Zingt een nieuw lied, alle landen (Laus Deo 580; Gezangen voor Liturgie 561)
Zozeer heeft God, m.n. str. 2 (Hij Leeft! 3.32)