Liedsuggesties: 3e Zondag van de Advent

12 dec 2021

Intrede:
Verheugt u in de Heer (Wisselende Gezangen 47) [vgl. MR/GR: Adv. zond. III]
Weest verheugd en verblijdt u (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 50) [vgl. MR/GR: Adv. zond. III]
Verblijdt u in de Heer (Laus Deo 1181; Gezangen voor Liturgie 534) [vgl. MR/GR: Adv. zond. III]
 
Antwoordpsalm:
Jes. 12: Verheugt u en juicht (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
De geest des Heren (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
De geest des Heren (Overzicht van de Gezangen I (2014-2015) 79) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Heer, Gij zijt uw land genadig (Klein Dienstboek Ps. 85) [vgl. GR: Adv. zond. III]
 
Communie:
Zegt tot de harten in angst (Abdijboek. Antifonale 2, Adv 6) [vgl. MR/GR: Adv. zond. III]
Zeg aan het volk (Laus Deo 707) [vgl. MR/GR: Adv. zond. III]
Houdt moed (Wisselende Gezangen 634) [vgl. MR/GR: Adv. zond. III]
 
Overige gezangen:
Aan de einden van de aarde (Overzicht van de Gezangen 1 (2011-2012) 83)
Heer, wij roepen om erbarmen (Laus Deo 678)
Komt tot Mij (Hij Leeft! 314)
Nu daagt het in het oosten (Laus Deo 689; Gezangen voor Liturgie 506)
Zijt Gij waarop de wereld wacht (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 446)