Liedsuggesties: 3e Zondag van de Advent

17 dec 2023

Intrede: 
Verheugt u in de Heer (Wisselende Gezangen 47) [vgl. MR/GR: Adv. zond. III]
Weest verheugd en verblijdt u (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 50) [vgl. MR/GR: Adv. zond. III]
Verblijdt u in de Heer (Laus Deo 1181; Gezangen voor Liturgie 534) [vgl. MR/GR: Adv. zond. III]

Antwoordpsalm:
Ps. Lc. 1: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:
De geest des Heren (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect B]
De geest des Heren (Overzicht van de Gezangen I (2014-2015) 79) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven: 
Heer, Gij zijt uw land genadig (Klein Dienstboek Ps. 85) [vgl. GR: Adv. zond. III]

Communie: 
Zegt tot de harten in angst (Abdijboek. Antifonale 2, Adv 6) [vgl. MR/GR: Adv. zond. III]
Zeg aan het volk (Laus Deo 707) [vgl. MR/GR: Adv. zond. III]
Houdt moed (Wisselende Gezangen 634) [vgl. MR/GR: Adv. zond. III]

Overige gezangen: 
Aan de einden van de aarde (Overzicht van de Gezangen 1 (2011-2012) 83)
Heer, wij roepen om erbarmen (Laus Deo 678)
Ik jubel van blijdschap (Hij Leeft! 7.12)
Komt tot Mij (Hij Leeft! 3.14)
Nu daagt het in het oosten (Laus Deo 689; Gezangen voor Liturgie 506)
O Heiland, kom (Bavoliedboek 113)
Verwacht de komst des Heren (Laus Deo 700