Liedsuggesties: 3e Zondag van de Veertigdagentijd - Jaar A

12 Mar 2023

Intrede:

Heer, wend U tot mij (Woord en Toon, dond. I, middag) [vgl. MR/GR: 3de zond. Vt]
Houd mij in leven, m.n. str. 1,3 (Gezangen voor Liturgie Ps 25III) [vgl. MR/GR: 3de zond. Vt]
Heer, op U zijn mijn ogen gericht (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 40 en 38) [vgl. MR/GR: 3de zond. Vt]
Mijn ogen zijn gevestigd (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 25a)
Ik zal u geven een nieuw hart (Wisselende Gezangen 14) [vgl. MR/GR: 3de zond. Vt]

Antwoordpsalm:

Ps. 95: Luistert heden naar zijn stem (Graduale Nederlands, t.p.; resp. Responsoriale, t.p.) [vgl. Lect A]

Vers voor het Evangelie:

Lof zij U, Christus (Klein Graduale, t.p., vers uit Lect A (Heer, Gij zijt) op toon VIIIg) [vgl. Lect C]

Bereiding van de gaven:

Al wat de Heer gebiedt (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 19B) [vgl. GR: 3de zond. Vt]

Communie:

Wie drinkt van het water (Abdijboek. Antifonale 2, Veertigdagentijd 24)

Overige gezangen:

God, herschep mijn hart (Gezangen voor Liturgie Ps. 51I)
Heer, laat uw Woord ons leiden (Laus Deo 900)
Hoort hoe God, str. 1,6,12,13 (Laus Deo 1114; Gezangen voor Liturgie 619)
Oculi nostri (Taizé. Liederen, Gebeden 91)