Liedsuggesties: 3e Zondag van de Veertigdagentijd - Jaar B

3 Mar 2024

Intrede:
Heer, wend U tot mij (Woord en Toon, dond. I, middag) [vgl. MR/GR: 3de zond. Vt]
Houd mij in leven, m.n. str. 1,3 (Gezangen voor Liturgie Ps 25III) [vgl. MR/GR: 3de zond. Vt]
Heer, op U zijn mijn ogen gericht (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 40 en 38) [vgl. MR/GR: 3de zond. Vt]
Mijn ogen zijn gevestigd (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 25a)
Ik zal u geven een nieuw hart (Wisselende Gezangen 14) [vgl. MR/GR: 3de zond. Vt]

Antwoordpsalm:
Ps. 19: Heer, uw woorden (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 46) [vgl. Lect B]

Vers voor het Evangelie:
Lof zij U, Christus (Klein Graduale, t.p., vers uit Lect B (Schep in mij) op toon VIIIg) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:
Al wat de Heer gebiedt (Psalmen in Nederlands Proza  Ps. 19B) [vgl. GR: 3de zond. Vt]

Communie:
Gelukkig die wonen in uw huis (Abdijboek Beurtzangen Ps. 84c) [vgl. MR/GR: 3de zond. Vt]
De mus vindt een schuilplaats bij U (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 110) [vgl. MR/GR: 3de zond. Vt]

Overige gezangen:
De Heer, uw God, zult gij beminnen (Laus Deo 806)
Dit huis, gereinigd en versierd (Laus Deo 807)
God, herschep mijn hart (Gezangen voor Liturgie Ps. 51I)
Heer, laat uw Woord ons leiden (Laus Deo 900)
Oculi nostri (Taizé. Liederen, Gebeden 91)