Liedsuggesties: 3e Zondag van Pasen

1 mei 2022

Intrede:
Steekt Gods loftrompet (Abdijboek Beurtzangen Ps. 66a) [vgl. MR/GR: 3de zond Pasen]
Halleluja, halleluja (Abdijboek Beurtzangen Ps. 66a) [vgl. MR/GR: 3de zond Pasen]
Heel de aarde jubelt… Alleluja (U komt de lof toe Ps. 66 G) [vgl. MR/GR: 3de zond Pasen]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 30: U zal ik loven, Heer (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Moest de Messias (Graduale Nederlands 83) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Een loflied voor de Heer (Laus Deo Ps. 146 I; Gezangen voor Liturgie Ps. 146) [vgl. GR: 3de zond Pasen]
Alleluja, looft de Heer (Ik wil) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 107) [vgl. GR: 3de zond Pasen]
 
Communie:
Jezus sprak tot zijn leerlingen (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. MR: 3de zond Pasen]
Simon, zoon van Johannes (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 51) [vgl. GR: 3de zond Pasen]
 
Overige gezangen:
Christus onze Heer verrees (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 143)
De hemel juicht (Laus Deo 883)
Heel de aarde jubelt en juicht (Laus Deo 548; Gezangen voor Liturgie 67 I)
Het licht verdrijft de duisternis (Klein Dienstboek 231)
In resurrectione tua (De hemel en de aarde) (Taizé. Liederen, Gebeden 57)