Liedsuggesties: 3e Zondag van Pasen - Jaar B

14 apr 2024

Intrede:

Steekt Gods loftrompet (Abdijboek Beurtzangen Ps. 66a) [vgl. MR/GR: 3de zond Pasen]
Halleluja, halleluja (Abdijboek Beurtzangen Ps. 66a) [vgl. MR/GR: 3de zond Pasen]
Heel de aarde jubelt… Alleluja (U komt de lof toe Ps. 66 G) [vgl. MR/GR: 3de zond Pasen]

Antwoordpsalm:

Ps. 4: Heer, laat uw licht (EFBE-Music, t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Heer Jezus, ontsluit (Laus Deo 455; Gezangen voor Liturgie 245 of 246) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Een loflied voor de Heer (Laus Deo Ps. 146 I; Gezangen voor Liturgie Ps. 146) [vgl. GR: 3de zond Pasen]
Alleluja, looft de Heer (Ik wil) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 107) [vgl. GR: 3de zond Pasen]

Communie:

De Messias moest sterven (Antifonale II. Antifonen bij Magnificat en Benedictus op Zon- en feestdagen, 59, Wijchen 2009) [vgl. MR: 3de zond Pasen]
Zingt een nieuw lied, alle landen (Laus Deo 580; Gezangen voor Liturgie 561) [vgl. GR: 3de zond Pasen]

Overige gezangen:

Christus onze Heer verrees (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 143)
De Heer is onze reisgenoot (Laus Deo 886)
De hemel juicht (Laus Deo 883)
Heel de aarde jubelt en juicht (Laus Deo 548; Gezangen voor Liturgie 67 I)
Het licht verdrijft de duisternis (Klein Dienstboek 231)
In resurrectione tua (De hemel en de aarde) (Taizé. Liederen, Gebeden 57)