Liedsuggesties: 4e Zondag door het jaar

28 jan 2024

Intrede:
Verlos ons, Heer onze God (Het Boek der Psalmen Ps. 106) [vgl. MR: 4de zond dhj]
Schenk ons uw heil (Eucharistie Jaarbundel 887) [vgl. MR: 4de zond dhj]
Weet uw roem…, gij die de Heer zoekt (Het Boek der Psalmen Ps. 105) [vgl. GR: 4de zond dhj]
Gij die de Heer zoekt (Wisselende Gezangen 48) [vgl. GR: 4de zond dhj]

Antwoordpsalm:
Ps. 95: Luistert heden (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:
Uw woorden, Heer (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 133; ofwel Wisselende Gezangen 508*) [vgl. Lect B] 

Bereiding van de gaven:
Heerlijk is het te loven de Heer (Laus Deo Ps. 92; Gezangen voor Liturgie Ps. 92) [vgl. GR: 4de zond dhj]

Communie: 
Doe uw aanschijn lichten (Laus Deo Ps. 31; Gezangen voor Liturgie Ps. 31) [vgl. MR/GR: 4de zond dhj]
Laat uw goedheid stralen (U komt de lof toe Ps. 31 G) [vgl. MR/GR: 4de zond dhj]
Zalig de armen van geest (Wisselende Gezangen 631) [vgl. MR: 4de zond dhj]

Overige gezangen:
Komt, luistert naar de woorden (Bijbels Liedboek 37)
Zalig zij de Jezus’ naam belijden (Zingt Jubilate 560