Liedsuggesties: 4e Zondag van de Advent

19 dec 2021

Intrede:
Hemelen, dauwt uit den hoge (Abdijboek Beurtzangen Ps. 85B) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]
Hemelen, dauwt (Laus Deo Ps. 19; Gezangen voor Liturgie Ps. 19I) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]
Kom tot ons, scheur (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 437) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 80: God, richt ons weer op (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Zie de dienstmaagd des Heren (Overzicht van de Gezangen I (2014-2015) 79) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Verheug u, begenadigde (Abdijboek Doorgecomponeerde Psalmen h61) [vgl. GR: Adv. zond. IV]
Ik groet u, vol genade (Laus Deo 1236; Gezangen voor Liturgie 471) [vgl. GR: Adv. zond. IV]
 
Communie:
Zie, de Maagd (Abdijboek. Antifonale 2, Mariafeesten 4) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]
Zie, de Maagd (Wisselende Gezangen 637) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]
 
Overige gezangen:
Bevrijd ons, Heer (Laus Deo 673)
Het was een Maged uitverkoren (Gezangen voor Liturgie 458)
O kom, o kom Immanuel (Laus Deo 692; Gezangen voor Liturgie 512)
O licht dat ons het heil vertelt (Laus Deo 694)
Rorate caeli (Laus Deo 704; Gezangen voor Liturgie 843)