Liedsuggesties: 4e Zondag van de Advent

18 dec 2022

Intrede:
Hemelen, dauwt uit den hoge (Abdijboek Beurtzangen Ps. 85B) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]
Hemelen, dauwt (Laus Deo Ps. 19; Gezangen voor Liturgie Ps. 19I) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]
Kom tot ons, scheur (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 437) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 24: De Heer moet de poorten binnengaan (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect A]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Zie, de maagd zal zwanger worden (Muziekbladen van ‘Continuo’ 335 (jrg. 13, 1)) [vgl. Lect A]
Zie, de maagd zal zwanger worden (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect A]
 
Bereiding van de gaven:
Verheug u, begenadigde (Abdijboek Doorgecomponeerde Psalmen h61) [vgl. GR: Adv. zond. IV]
Ik groet u, vol genade (Laus Deo 1236; Gezangen voor Liturgie 471) [vgl. GR: Adv. zond. IV]
 
Communie:
Zie, de Maagd (Abdijboek. Antifonale 2, Mariafeesten 4) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]
Zie, de Maagd (Wisselende Gezangen 637) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]
 
Overige gezangen:
Bevrijd ons, Heer (Laus Deo 673)
De Heer had de Maagd verkozen, m.n. str. 1-2  (Laus Deo 1226)
Het was een Maged uitverkoren (Gezangen voor Liturgie 458)
Kom tot ons, de wereld wacht (Laus Deo 735; Gezangen voor Liturgie 485)
O kom, o kom Immanuel (Laus Deo 692; Gezangen voor Liturgie 512)
Rorate caeli (Laus Deo 704; Gezangen voor Liturgie 843)