Liedsuggesties: 4e Zondag van de Advent

24 dec 2023

Intrede: 
Hemelen, dauwt uit den hoge (Abdijboek Beurtzangen Ps. 85B) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]
Hemelen, dauwt (Laus Deo Ps. 19; Gezangen voor Liturgie Ps. 19I) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]
Kom tot ons, scheur (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 437) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]

Antwoordpsalm:
Ps. 89: Uw gunsten, Heer (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:
Zie de dienstmaagd des Heren (Overzicht van de Gezangen I (2014-2015) 79) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:
Verheug u, begenadigde (Abdijboek Doorgecomponeerde Psalmen h61) [vgl. GR: Adv. zond. IV]
Ik groet u, vol genade (Laus Deo 1236; Gezangen voor Liturgie 471) [vgl. GR: Adv. zond. IV]

Communie: 
Zie, de Maagd (Abdijboek. Antifonale 2, Mariafeesten 4) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]
Zie, de Maagd (Wisselende Gezangen 637) [vgl. MR/GR: Adv. zond. IV]

Overige gezangen:
Bevrijd ons, Heer (Laus Deo 673)
De Heer had de Maagd verkozen, m.n. str. 1-2  (Laus Deo 1226)
Het was een Maged uitverkoren (Gezangen voor Liturgie 458)
Kom tot ons, de wereld wacht (Laus Deo 735; Gezangen voor Liturgie 485)
Nu daagt het in het oosten (Laus Deo 689; Gezangen voor Liturgie 506)
O kom, o kom Immanuel (Laus Deo 692; Gezangen voor Liturgie 512)
O licht dat ons het heil vertelt (Laus Deo 694)
Rorate caeli (Laus Deo 704; Gezangen voor Liturgie 843