Liedsuggesties: 4e Zondag van de Veertigdagentijd

27 Mar 2022

Intrede:
Verheug u samen met Jeruzalem (Bijbelse Kantieken 47) [vgl. MR/GR: 4de zond. Vt]
Laat Jeruzalem juichen (U komt de lof toe Jes. 66d) [vgl. MR/GR: 4de zond. Vt]
Weest blijde nu (Laus Deo 849) [vgl. MR/GR: 4de zond. Vt]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 34: Proef en merk op (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Vers voor het Evangelie:
Lof en eer zij U (Klein Graduale, t.p., vers uit Lect C (Ik ga weer) op toon E) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Hij legt zijn wil op (Abdijboek Psalmen Ps. 135) [vgl. GR: 4de zond. Vt]
 
Communie:
Er moet feest en vrolijkheid zijn (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 20) [vgl. MR/GR: 4de zond. Vt]
 
Overige gezangen:
De zonden zijn vergeven (Laus Deo 1054, 1055)
Een smekeling (Laus Deo 625; Gezangen voor Liturgie Ps. 119II)
Ik roep uit de diepten tot U, Heer (Laus Deo 642; Gezangen voor Liturgie Ps. 130II)