Liedsuggesties: 4e Zondag van de Veertigdagentijd - Jaar A

19 Mar 2023

Intrede:

Verheug u samen met Jeruzalem (Bijbelse Kantieken 47) [vgl. MR/GR: 4de zond. Vt]
Laat Jeruzalem juichen (U komt de lof toe Jes. 66d) [vgl. MR/GR: 4de zond. Vt]
Weest blijde nu (Laus Deo 849) [vgl. MR/GR: 4de zond. Vt]

Antwoordpsalm:

Ps. 23: De Heer is mijn herder (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]

Vers voor het Evangelie:

Lof en eer zij U (Klein Graduale, t.p., vers uit Lect A (Ik ben het licht) op toon E) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Hij legt zijn wil op (Abdijboek Psalmen Ps. 135) [vgl. GR: 4de zond. Vt]

Communie:

Hij deed slijk op mijn ogen (Abdijboek. Antifonale 2, Veertigdagentijd 27) [vgl. MR/GR: 4de zond. Vt]

Overige gezangen:

Een smekeling (Laus Deo 625; Gezangen voor Liturgie Ps. 119II)
Ik roep uit de diepten tot U, Heer (Laus Deo 642; Gezangen voor Liturgie Ps. 130II)
Jezus, U bent het licht (Taizé. Liederen, Gebeden 60)