Liedsuggesties: 4e Zondag van de Veertigdagentijd - Jaar B

10 Mar 2024

Intrede:
Verheug u samen met Jeruzalem (Bijbelse Kantieken 47) [vgl. MR/GR: 4de zond. Vt]
Laat Jeruzalem juichen (U komt de lof toe Jes. 66d) [vgl. MR/GR: 4de zond. Vt]
Weest blijde nu (Laus Deo 849) [vgl. MR/GR: 4de zond. Vt]

Antwoordpsalm:
Ps. 137: Moge mijn tong (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Vers voor het Evangelie:
Lof en eer zij U (Klein Graduale, t.p., vers uit Lect B (Zozeer heeft God) op toon E) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:
Hij legt zijn wil op (Abdijboek Psalmen Ps. 135) [vgl. GR: 4de zond. Vt]

Communie:
Jeruzalem, gebouwd als stad (Graduale Nederlands 50) [vgl. MR/GR: 4de zond. Vt]
Naar de stad, die de Heer heeft gebouwd (U komt de lof toe Ps. 122 C) [vgl. MR/GR: 4de zond. Vt]
Jerusalem, gebouwd als stad (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 75) [vgl. MR/GR: 4de zond. Vt]

Overige gezangen:
De Heer is steeds barmhartig (Psalm 130) (Laus Deo 640, Gezangen voor Liturgie 130 I)
Een smekeling (Laus Deo 625; Gezangen voor Liturgie Ps. 119II)
Ik roep uit de diepten tot U, Heer (Laus Deo 642; Gezangen voor Liturgie Ps. 130II)
Zo lief heeft God de wereld gehad (Zingt Jubilate 548)
Zozeer heeft God (Hij Leeft! 3.32)