Liedsuggesties: 4e Zondag van Pasen - Jaar A

30 apr 2023

Intrede:

Door een woord van de Heer (Abdijboek Psalmen Ps. 33) [vgl. MR/GR: 4de zond Pasen]
De aarde is vol van Gods goedheid (U komt de lof toe Ps. 33 K) [vgl. MR/GR: 4de zond Pasen]
Zingt nu een loflied, str. 3-6 (Eucharistie Jaarbundel 859, op mel. Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 39) [vgl. MR/GR: 4de zond Pasen]

Antwoordpsalm:

Ps. 23: De Heer is mijn herder (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Ik ben de goede Herder (Laus Deo 456; Gezangen voor Liturgie 247; Wisselende Gezangen 513) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

God, mijn God (Laus Deo Ps. 63II; Gezangen voor Liturgie Ps. 63II) [vgl. GR: 4de zond Pasen]
God, mijn God (Laus Deo Ps. 63I; Gezangen voor Liturgie Ps. 63I) [vgl. GR: 4de zond Pasen]
O God, Gij zijt mijn toeverlaat (Eucharistie Jaarbundel 868) [vgl. GR: 4de zond Pasen]

Communie:

Ik ben de goede Herder (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 52) [vgl. MR/GR: 4de zond Pasen]
Ik ken de mijnen (Abdijboek. Antifonale 2, Pt a 53) [vgl. MR/GR: 4de zond Pasen]

Overige gezangen:

Christus die verrezen is (Laus Deo 871; Gezangen voor Liturgie 411)
Christus heeft voor ons geleden (Laus Deo 872; Gezangen voor Liturgie 413)
Christus is verrezen, m.n. str. 1  en 2 (Laus Deo 874)
De aarde is vervuld (Laus Deo 877; Gezangen voor Liturgie 417; Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 650)
De Heer is waarlijk opgestaan. Zoek Hem (Laus Deo 879)
De morgen heeft verdreven (Laus Deo 888)
Jubel en juich (Breng mij over grenzen 16; Hij Leeft! 1.34)
Lof zij God in de hoogste troon (Laus Deo907)
U kennen, uit en tot U leven, m.n. str. 6 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 653)
Zozeer heeft God, m.n. str. 4 en 5 (Hij Leeft! 3.32)