Liedsuggesties: 5e Zondag door het jaar

6 feb 2022

Intrede:
Buigen wij deemoedig neer (Abdijboek Doorgecomponeerde Psalmen Ps. 95 K) [vgl. MR/GR: 5de zond dhj]
Nadert, buigen deemoedig wij neer (Wisselende Gezangen 26) [vgl. MR/GR: 5de zond dhj]
Komt de Heer met psalmen loven (Een Nieuw Lied 11) [vgl. MR/GR: 5de zond dhj]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 138: Ik zing voor U (Graduale Nederlands, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Ik ben het licht der wereld (Graduale Nederlands, t.p.; ofwel: Wisselende Gezangen 505*) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Toon ons de wonderen (Abdijboek Psalmen Ps. 17) [vgl. GR: 5de zond dhj]
Hoor, Heer, Gij God, m.n. str. 2 en 3 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 17) [vgl. GR: 5de zond dhj]
Heer, ik leef (Richt mijn schreden) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 41) [vgl. GR: 5de zond dhj]
 
Communie:
Dorstend leven heeft God gelaafd (Het Boek der Psalmen Ps. 107) [vgl. MR: 5de zond dhj]
Zalig die treuren (Abdijboek. Antifonale 2, NT 63) [vgl. MR: 5de zond dhj]
Ik zal gaan naar het altaar van God (Laus Deo 520) [vgl. GR: 5de zond dhj]
Ik kom naar uw altaar, o God (U komt de lof toe Ps. 43 H) [vgl. GR: 5de zond dhj]
Heer, laat mij voor uw altaar komen (Laus Deo 519) [vgl. GR: 5de zond dhj]
God die altijd (Nu mag ik) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 42) [vgl. GR: 5de zond dhj]
 
Overige gezangen:
Here I am, Lord (Breng mij over grenzen 45)
Jezus die langs het water liep (Laus Deo 1124; Gezangen voor Liturgie 478)
Kom en volg Mij op de weg (Klein Dienstboek 261)
Komt, luistert naar de woorden (Bijbels Liedboek 37)
Venite, exsultemus Domino (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 95a)
Zalig zij de Jezus’ naam belijden (Zingt Jubilate 560)