Liedsuggesties: 5e Zondag door het jaar

4 feb 2024

Intrede:
Buigen wij deemoedig neer (Abdijboek Doorgecomponeerde Psalmen Ps. 95 K) [vgl. MR/GR: 5de zond dhj]
Nadert, buigen deemoedig wij neer (Wisselende Gezangen 26) [vgl. MR/GR: 5de zond dhj]
Komt de Heer met psalmen loven (Een Nieuw Lied 11) [vgl. MR/GR: 5de zond dhj]

Antwoordpsalm:
Ps. 147: Prijst nu de Heer (Overzicht van de Gezangen 1 (2014-2015) 61; ofwel Wisselende Gezangen 508*) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:
Uw woorden, Heer (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 133; ofwel Wisselende Gezangen 508*) [vgl. Lect B] 

Bereiding van de gaven:
Toon ons de wonderen (Abdijboek Psalmen Ps. 17) [vgl. GR: 5de zond dhj]
Hoor, Heer, Gij God, m.n. str. 2 en 3 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 17) [vgl. GR: 5de zond dhj]
Heer, ik leef (Richt mijn schreden) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 41) [vgl. GR: 5de zond dhj]

Communie: 
Dorstend leven heeft God gelaafd (Het Boek der Psalmen Ps. 107) [vgl. MR: 5de zond dhj]
Zalig die treuren (Abdijboek. Antifonale 2, NT 63) [vgl. MR: 5de zond dhj]
Heel de menigte trachtte Hem aan te raken (Abdijboek. Antifonale 2, NT 297) [vgl. GR: 5de zond dhj]
Ik zal gaan naar het altaar van God (Laus Deo 520) [vgl. GR: 5de zond dhj]
Ik kom naar uw altaar, o God (U komt de lof toe Ps. 43 H) [vgl. GR: 5de zond dhj]
Heer, laat mij voor uw altaar komen (Laus Deo 519) [vgl. GR: 5de zond dhj]
God die altijd (Nu mag ik) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 42) [vgl. GR: 5de zond dhj]

Overige gezangen:
Komt, luistert naar de woorden (Bijbels Liedboek 37)
Venite, exsultemus Domino (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 95a) 
Zalig zij de Jezus’ naam belijden (Zingt Jubilate 560