Liedsuggesties: 5e Zondag door het jaar - A

5 feb 2023

Intrede:

Buigen wij deemoedig neer (Abdijboek Doorgecomponeerde Psalmen Ps. 95 K) [vgl. MR/GR: 5de zond dhj]
Nadert, buigen deemoedig wij neer (Wisselende Gezangen 26) [vgl. MR/GR: 5de zond dhj]
Komt de Heer met psalmen loven (Een Nieuw Lied 11) [vgl. MR/GR: 5de zond dhj]

Antwoordpsalm:

Ps. 112: De rechtvaardige is voor de vrome (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Uw woorden, Heer (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 133; ofwel Wisselende Gezangen 508*) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Toon ons de wonderen (Abdijboek Psalmen Ps. 17) [vgl. GR: 5de zond dhj]
Hoor, Heer, Gij God, m.n. str. 2 en 3 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 17) [vgl. GR: 5de zond dhj]
Heer, ik leef (Richt mijn schreden) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 41) [vgl. GR: 5de zond dhj]

Communie:

Dorstend leven heeft God gelaafd (Het Boek der Psalmen Ps. 107) [vgl. MR: 5de zond dhj]
Zalig die treuren (Abdijboek. Antifonale 2, NT 63) [vgl. MR: 5de zond dhj]
Ik zal gaan naar het altaar van God (Laus Deo 520) [vgl. GR: 5de zond dhj]
Ik kom naar uw altaar, o God (U komt de lof toe Ps. 43 H) [vgl. GR: 5de zond dhj]
Heer, laat mij voor uw altaar komen (Laus Deo 519) [vgl. GR: 5de zond dhj]
God die altijd (Nu mag ik) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 42) [vgl. GR: 5de zond dhj]

Overige gezangen:

Hij die van God is gekomen (Laus Deo 1112)
Komt, luistert naar de woorden (Bijbels Liedboek 37)
Venite, exsultemus Domino (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 95a)
Zalig zij de Jezus’ naam belijden (Zingt Jubilate 560)