Liedsuggesties: 5e Zondag van de Veertigdagentijd

3 apr 2022

Intrede:
Doe recht, Heer (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 111 en 101) [vgl. MR/GR: 5de zond. Vt]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 126: Geweldig was het wat de Heer ons deed (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Vers voor het Evangelie:
Eer en lof zij U (Klein Graduale, t.p., vers uit Lect C (Niet de dood) op toon IId) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Wees goed voor uw knecht (Abdijboek Psalmen Ps. 119-3 (Gimel)) [vgl. GR: 5de zond. Vt]
O God, maak ons trouw (U komt de lof toe Ps. 119I h) [vgl. GR: 5de zond. Vt]
U dank ik, Heer, in opgetogenheid (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 3.7.10) [vgl. GR: 5de zond. Vt]
 
Communie:
Vrouw, heeft niemand u veroordeeld (Abdijboek. Antifonale 2, Vt 22) [vgl. MR/GR: 5de zond. Vt]
 
Overige gezangen:
Christus heeft voor ons geleden (Laus Deo 872; Gezangen voor Liturgie 413)
Ik zal gaan naar het altaar (Laus Deo 520)
In de Heer (Breng mij over grenzen 10; Taizé. Liederen, Gebeden 45)
Wees voor mij een beschuttende rots (Zingend Geloven V, 44)