Liedsuggesties: 5e Zondag van de Veertigdagentijd - Jaar A

26 Mar 2023

Intrede:

Doe recht, Heer (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 111 en 101) [vgl. MR/GR: 5de zond. Vt]

Antwoordpsalm:

Ps. 130: De Heer is steeds barmhartig (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect A]

Vers voor het Evangelie:

Eer en lof zij U (Klein Graduale, t.p., vers uit Lect A (Ik ben de verrijzenis) op toon IId) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Wees goed voor uw knecht (Abdijboek Psalmen Ps. 119-3 (Gimel)) [vgl. GR: 5de zond. Vt]
O God, maak ons trouw (U komt de lof toe Ps. 119I h) [vgl. GR: 5de zond. Vt]
U dank ik, Heer, in opgetogenheid (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 3.7.10) [vgl. GR: 5de zond. Vt]

Communie:

Dit zegt de Heer: Ik ben de verrijzenis (Woord en Toon, sep. 1994) [vgl. MR/GR: 5de zond. Vt]
Ik ben de verrijzenis en het leven (Wisselende Gezangen 650) [vgl. MR/GR: 5de zond. Vt]

Overige gezangen:

Christus heeft voor ons geleden (Laus Deo 872; Gezangen voor Liturgie 413)
Ik zal gaan naar het altaar (Laus Deo 520)
In de Heer (Breng mij over grenzen 10; Taizé. Liederen, Gebeden 45)
Wees voor mij een beschuttende rots (Zingend Geloven V, 44)