Liedsuggesties: 5e Zondag van de Veertigdagentijd - Jaar B

17 Mar 2024

Intrede:
Doe recht, Heer (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 111 en 101) [vgl. MR/GR: 5de zond. Vt]

Antwoordpsalm:
Ps. 51: Schep in mij een zuiver hart (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Vers voor het Evangelie:
Eer en lof zij U (Klein Graduale, t.p., vers uit Lect B (Wil iemand Mij dienen) op toon IId) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:
Wees goed voor uw knecht (Abdijboek Psalmen Ps. 119-3 (Gimel)) [vgl. GR: 5de zond. Vt]
O God, maak ons trouw (U komt de lof toe Ps. 119I h) [vgl. GR: 5de zond. Vt]
U dank ik, Heer, in opgetogenheid (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 119, str. 3.7.10) [vgl. GR: 5de zond. Vt]

Communie:
Als de graankorrel (Abdijboek. Antifonale 2, NT 205) [vgl. MR/GR: 5de zond. Vt]
Wie zijn leven verliest (Abdijboek, Korte Beurtzangen 65 / Doorgecomponeerde Psalmen h39) [vgl. MR/GR: 5de zond. Vt]

Overige gezangen:
Christus heeft voor ons geleden (Laus Deo 872; Gezangen voor Liturgie 413)
De aarde is vervuld (Laus Deo 877; Gezangen voor Liturgie 417; Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 650)
De Zoon die voor de eeuwen, m.n. str. 4 (Laus Deo 804)
Ik zal gaan naar het altaar (Laus Deo 520)
In de Heer (Breng mij over grenzen 10; Taizé. Liederen, Gebeden 45)
Wees voor mij een beschuttende rots (Zingend Geloven V, 44)